Diensten Stad taxi Hengelo

Leerlingenvervoer Hengelo

Telefoonnummer

(074) 357 96 88

WhatsApp

06 113 888 39

E-mailadres

info@stadtaxihengelo.nl

Nu het schooljaar weer van start gaat, ziet u binnenkort weer veel kinderen die lopend, fietsend of met het openbaar vervoer naar school gaan. Maar misschien valt het u ook op dat u busjes met kinderen ziet rijden of kinderen alleen in een taxi vervoerd ziet worden. Heeft u zich wel eens afgevraagd waar die kinderen naartoe gaan of vandaan komen? Graag vertellen we u wat meer over dat leerlingenvervoer en de rol die Stad Taxi Hengelo er in heeft. In Nederland hebben we naast het reguliere onderwijs ook speciaal onderwijs. Deze scholen, er zijn zowel speciale basisscholen als speciale scholen voor voortgezet onderwijs, geven onderwijs aan kinderen en jongeren die vanwege een beperking of andere problemen in het gewone onderwijs buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld omdat het kind een lichamelijke handicap heeft en daarom extra verzorging of aanpassingen nodig heeft die een gewone school niet kan bieden. Maar ook kan er sprake zijn van blindheid of andere visuele handicaps, een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek zoals bijvoorbeeld autisme.

In Nederland proberen we ook deze kinderen en jongeren zoveel mogelijk naar het gewone onderwijs te laten gaan en op die scholen passend onderwijs te geven. Maar voor een deel van de kinderen is dat niet weggelegd en die zijn aangewezen op speciale scholen. Dat kan een school zijn die speciaal is ingericht voor lichamelijke beperkingen, maar ook scholen die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in onderwijs voor jongeren met autisme. Omdat er gelukkig niet zo heel veel speciale scholen nodig zijn, betekent dat wel dat de leerlingen die er naartoe moeten, vaak al op jonge leeftijd ver moeten reizen om op school te komen. Het is voor hen geen kwestie van een paar straten, soms moeten ze aan de andere kant van de stad zijn of zelfs naar een compleet andere plaats. En dat gaat uiteraard niet lopend of fietsend en meestal zijn ook de ouders niet in staat om dit vervoer te combineren met werk en de zorg voor de andere kinderen. Soms lukt het met gewoon openbaar vervoer, maar dat is lang niet altijd een oplossing. Bijvoorbeeld omdat de leerling met het openbaar vervoer te lang onderweg is, maar vaak ook omdat het openbaar vervoer voor sommige leerlingen eenvoudigweg te belastend is. Een typisch voorbeeld hiervan zijn kinderen met autisme die vaak zo gevoelig zijn voor prikkels en drukte, dat een dagelijkse heenreis met de bus zoveel energie en concentratievermogen kost, dat er van leren verder niets meer terechtkomt.

Bij Stad Taxi Hengelo zijn we er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan dit leerlingenvervoer. We begeleiden de leerlingen desgewenst van deur tot deur en onze chauffeurs houden volledig rekening met de specifieke beperkingen van een leerling. Overigens is leerlingenvervoer niet iets waar u als ouder zonder meer aanspraak op kunt maken. De gemeente van uw woonplaats beoordeelt wie er recht hebben op deze speciale vorm van taxivervoer. De gemeente zorgt ook voor de gehele of gedeeltelijke financiering ervan en maakt afspraken met taxibedrijven als Stad Taxi Hengelo over het uitvoeren van de ritten en de begeleiding van de kinderen en jongeren.

Op de website van gemeente Hengelo vindt u meer informatie over de regelingen rond het leerlingenvervoer en het aanvragen ervan.